Skip to main content

Facts and figures

De Giovanni van Bronckhorst Foundation zet zich, met haar programma S.V.GIO, al sinds 2012 in om kinderen aanvoerder te maken van hun eigen toekomst.

Aanvoerder van je eigen toekomst zijn betekent dat je in staat bent je droom te formuleren en dit om te zetten naar een concreet doel, je het zelfvertrouwen hebt om dit doel te bereiken, je optimistisch bent en je beschikt over het fundament en de basisvaardigheden zoals rekenen, lezen en schrijven, die nodig zijn om dit doel te bereiken.

Dit doen zij door kinderen uit groep 7 en 8 een 5 maanden durend programma aan te bieden waarbij, middels een intensief coaching programma, de weerbaarheid wordt verbeterd, middels een onderwijsprogramma, wordt gewerkt aan het verbeteren van begrijpend lezen, spelling en rekenen. Sport wordt ingezet als metafoor voor zowel het coaching- als onderwijsprogramma, maar draagt ook bij aan een gezonde levensstijl. Dit alles wordt nog eens overladen met een flinke dosis plezier. De foundation gelooft erin dat als een kind plezier beleeft alles beter beklijft.

De Giovanni Van Bronckhorst Foundation laat haar jaarstukken toetsen door een externe accountant. Onze jaarverslagen zijn hieronder te downloaden.
 

In de infographic wordt het project S.V. GIO verder toegelicht. Deze infographic geeft een duidelijk beeld over de opbouw en inhoud van het project.