Skip to main content

Disclaimer

De Giovanni van Bronckhorst Foundation sluit elke aansprakelijkheid uit met betrekking tot de volledigheid van de informatie op deze site. De informatie op deze site kan zonder nadere aankondiging op ieder moment door de Giovanni van Bronckhorst Foundation worden gewijzigd.

Privacy statement
Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van de door deelnemers, sponsors en donateurs verstrekte persoonlijke informatie (hierna: persoonsgegevens) en bedrijfsinformatie, alsmede data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van de Giovanni van Bronckhorst Foundation.

Verwerking persoonsgegevens
De Giovanni van Bronckhorst Foundation behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. De Giovanni van Bronckhorst Foundation verzamelt persoonsgegevens bij deelname aan evenementen en activiteiten, het aangaan van een donateurschap of periodieke schenking, het abonneren op de nieuwsbrief of het aangaan van een sponsorship of samenwerking. Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van de financiële administratie. De gegevens worden daarnaast gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van de evenementen en activiteiten. Indien u geen prijs meer stelt op deze informatie, dan kunt u zich hiervoor te allen tijde afmelden door gebruikt te maken van onze contactpagina. De Giovanni van Bronckhorst Foundation verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

Inzage in uw gegevens
Je hebt te allen tijde recht op inzage in jouw gegevens, jouw gegevens te laten wijzigen of te laten verwijderen. Indien je dit wenst kun je dit schriftelijk aanvragen per post of per mail:

De Giovanni van Bronckhorst Foundation
Postbus …
Vasteland 78
3011 BN Rotterdam
infro@vanbronckhorstfoundation.com