Skip to main content

Facts and figures

Jaarlijks geeft de Giovanni van Bronckhorst Foundation, met het project S.V. GIO, verschillende kinderen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs een voorzet voor de middelbare school. Door middel van een 20 weken durend programma wordt een grote groep kinderen geholpen met begrijpend lezen, spelling en/of rekenen. Naast de onderwijslessen is er ook aandacht voor sport, coaching en ouderbetrokkenheid.

In de infographic wordt het project S.V. GIO verder toegelicht. Deze infographic geeft een duidelijk beeld over de opbouw en inhoud van het project.

Onderstaand bevinden zich de links om de infographic en de jaarverslagen te downloaden.