Skip to main content

S.V.GIO Sports en Science weer gestart!

De Giovanni van Bronckhorst Foundation is op 21 september weer gestart met haar S.V.GIO Programma's Sports en Science. 

In totaal nemen 105 kinderen verdeeld over 2 programma's deel aan S.V.GIO.

I.v.m covid-19 kunnen deze tranche minder kinderen mee doen in het belang van de veiligheid van een ieder.

Desalniettemin is de foundation blij dat haar programma's doorgang kunnen vinden.