Skip to main content

Giovanni en Marieke over de Foundation

Giovanni en Marieke klopten in 2012 aan bij basisscholen rondom De Kuip, rondom de plek waar Giovanni uitgroeide tot topvoetballer. Ook een bewuste keuze. Het aantal kinderen dat veel beter zou kunnen presteren, dan ze nu doen, is er hoog en geen mooiere plek om deze kinderen uit te laten groeien tot een succesnummer, dan waar Gio zich ontwikkelde tot 1 van de beste verdedigers van de wereld.

 “Aan de scholen hebben we gevraagd waar hun behoefte lag. Ze waren duidelijk en kritisch. Ze hadden behoefte aan een programma dat kinderen zou helpen beter te presteren. Kinderen uit groep 7 en 8 moesten kunnen deelnemen en zonder ouderbetrokkenheid zagen ze het niet zitten. Met die ingrediënten zijn we samen met onderwijskundigen, docenten, pedagogen en sportpsychologen aan de slag gegaan.” “Marieke is natuurlijk zelf ook juf” vult Giovanni aan. “Helemaal niet”, zegt Marieke meteen. “Ik heb mijn scriptie voor de PABO in Schotland geschreven. Daarna kwamen de kinderen, verhuizingen en een intensieve carrière voor Gio, dus van voor de klas staan is er niet meer van gekomen. Maar het onderwijs heeft haar nooit meer losgelaten.

 "Al snel kwamen we op het idee om een echte club op te richten" vertelt Giovanni verder. "We wilden een plek creëren waar kinderen zich thuis voelen, fijn kunnen leren en lol kunnen maken. Met S.V. GIO is dat gelukt. Bij S.V. GIO werken kinderen uit groep 7 en 8 met een leerachterstand via een onderwijs- en sportprogramma aan hun zelfvertrouwen en toekomst. Er is sportenderwijs aandacht voor begrijpend lezen, spelling en rekenen maar ook voor zelfvertrouwen en ouderbetrokkenheid. Het doel is om deze kinderen een goede start in het voortgezet onderwijs te geven en hen te leren dat ze hun eigen koers kunnen bepalen. Kinderen worden zo aanvoerder van hun eigen toekomst! 

Ga direct naar al onze projecten