Skip to main content

S.V.GIO gaat voor corona gerichte aanpak!

Met de komst van corona is de behoefte naar een project als S.V.GIO alleen maar groter geworden. De doelgroep kinderen waar de Giovanni van Bronckhorst Foundation zich op richt, zijn kinderen afkomstig uit moeilijke situaties, waar diverse vormen van problematiek de oorzaak zijn van een leerachterstand, gebrek aan zelfvertrouwen en weinig tot geen toekomstperspectief. Deze doelgroep wordt helaas het hardst getroffen door corona.
Niet alleen qua leerachterstand, maar ook op sociaal emotioneel vlak.
Voor de Giovanni van Bronckhorst Foundation reden om met een coronagerichte aanpak te komen m.b.t het programma van S.V.GIO.

Naast het reguliere programma biedt S.V.GIO nu ook de mogelijkheid om gericht aan de slag te gaan met specifieke kernvakken.

In groepen van 8 kinderen wordt er 20 weken lang gewerkt aan bijvoorbeeld begrijpend lezen of rekenen. Effectief betekent dit dat kinderen gedurende 20 weken ruim 13 uur extra ondersteuning krijgen in het vak waar hun grootste achterstand ligt.