Skip to main content

Giovanni van Bronckhorst Foundation opent de S.V.GIO Summerschool

De Giovanni van Bronckhorst Foundation maakt kinderen uit groep 7 en 8 aanvoerder van hun eigen toekomst. Deze week lanceert de foundation, mede dankzij de deelnemers van de VriendenLoterij, de S.V. GIO Summerschool in Diergaarde Blijdorp. Vanaf vandaag worden 45 kinderen vijf dagen lang meegenomen in de wereld van de diergaarde. Hier worden zij intensief begeleid om hun weerbaarheid te vergroten. MOVEQ verzorgt sportlessen en de kinderen leren over gezonde voeding voor mens en dier, en bovenal staat plezier maar vooral plezier staat in het hele programma centraal.

Giovanni en de foundation hebben een lange verbintenis met Diergaarde Blijdorp. Zo werd onlangs via de actie ‘Samen Sterk’ voor ieder verkocht kaartje voor Blijdorp, één kaartje aan de kinderen van S.V.GIO geschonken. Na de Summerschool kunnen de kinderen hierdoor met hun familie terug naar de diergaarde. Giovanni is trots dat Diergaarde Blijdorp haar deuren van 27 tot en met 31 juli een week lang opent voor zijn S.V.GIO Summerschool: “Het is een uniek programma op een unieke plek”.

Foundation nu harder nodig dan ooit
Toen de scholen vanwege Corona sloten, besefte de foundation dat zij nu harder nodig is dan ooit. Daarom biedt de foundation, naast de S.V. GIO Summerschool en het reguliere 20 weken programma, een intensief zomerprogramma aan. In een speciaal ingerichte ‘GIOZONE’ op een nieuwe locatie krijgen 90 kinderen gedurende twee dagdelen per week hulp bij begrijpend lezen en rekenen. Ook volgen ze in samenwerking met o.a. House of Esports verschillende sport- en spelactiviteiten. Alle activiteiten zijn erop gericht de kinderen aanvoerder te maken van hun eigen toekomst. Meer informatie over het zomerprogramma is hier te vinden.

Echte vrienden
Eerder dit jaar ontving de Giovanni van Bronckhorst Foundation dankzij de deelnemers van de VriendenLoterij een extra bijdrage van € 100.000 om de S.V. GIO Summerschool op te zetten. Ook It4kids, een organisatie die gebruikte en afgeschreven hardware inzamelt voor goede doelen die kinderen een kans geven, sloot zich aan als partner om de zomerprogrammering mogelijk te maken.