De Giovanni van Bronckhorst Foundation is opgericht door Giovanni en Marieke van Bronckhorst met als doel iets terug doen voor de samenleving. Het belangrijkste project van de foundation is sport en leerclub S.V. GIO. Een echte club met GIO zelf als hoofdtrainer en Marieke als onderwijsadviseur.

Bij S.V. GIO werken kinderen uit groep 7 en 8 met een leerachterstand via een onderwijs- en sportprogramma aan hun zelfvertrouwen en toekomst. Er is sportenderwijs aandacht voor begrijpend lezen, spelling en rekenen maar ook voor zelfvertrouwen en ouderbetrokkenheid. Het doel is om deze kinderen een goede start in het voortgezet onderwijs te geven en hen te leren dat ze hun eigen koers kunnen bepalen. Kinderen worden zo kapitein op hun eigen schip.
We werken aan onze volledige website die binnenkort online is.
Wilt u meer weten over S.V. GIO? Klik op het logo: